اهمیت خواندن، آموختن، یادگیری و فراگیری

خواندن
راهکارهایی برای فنون خواندن صحیح، سریع، باکیفیت: خواندنی که نه فقط خواننده باشید، و نه اینکه چندبار بخوانید تا بفهمید، بلکه یک بار بخوانید، بفهمید و با روشی خاص آنچه خوانده اید را حفظ کنید

دقیق خوانی

خواندن دقیق

هدف دقیق خوانی درک کامل مطالب خوانده شده و نگهداری آنها به طرزی منظم و منطقی در حافظه است، به طریقی که یادآوری آنها برای استفاده های بعدی میسر باشد سرعت تقریبی دقیق خوانی 100 تا 1000 کلمه در دقیقه است..

1394/10/27 ; 16:22

خواندن

روش اساسی خواندن

روش-خواندن

روش خواندن:فنون اساسی روش خواندن به صورتی دقیق و سازماندهی شده عبارتند از سازمان دادن(خواندن ، حاشیه نویسی(در مطالعه) و علامت گذاری (کتابی که قصد خواندن و آموختنئ آن را داریم) ، و خلاصه کردن(کتابی که قرائت میکنی و آن را بازخوانی میکنیم). در سازمان دادن (درسخواندن) ، خواننده به دنبال سازمان فکری مؤلف می گردد و از رابطۀ بین مطالب کتابی که آنرا بازخوانی میکند آگاه می شود. با حاشیه نویسی کتاب هنگام خواندن و علامت گذاری کتاب خوانده شده ، خواننده صفحات را علامت گذاری می کند تا ساختمان مطالب کتاب را روشن تر سازد . در خلاصه کردن ، خواننده مطالب را مرور می کند و درک خود را از مطالب روشن تر و بهتر می سازد.

1394/10/27 ; 16:25

خواندن سازماندهی شده

فنون مربوط به روش دقیق خوانی

بخوان و خوب بخوان

فنون مربوط به روش دقیق خوانی: 1.سازمان دادن (مطالب خوانده شده) :سازمان دادن کتاب خوانده شده مستلزم تعیین سطوح مختلف مطالب از نظر معنی است ، یعنی تعیین تز اصلی کتاب خوانده شده ، نکات اصلی کتابی که خوانده ایم ، جزئیات مطلب (از کتاب بازخوانی شده) و همچنین تشخیص رابطۀ بین این سطوح مختلف کتاب اموخته شده و اجزای هر سطح. استفاده از سازمان دادن خواندن منتج به فهمیدن بهتر مطالب و یادآوری سریعتر آنها می شود ، زیرا از طریق سازمان دادن یادگیرنده نکات اصلی و جزئیات را بعنوان اجزای یک کل یاد می گیرد، نه به صورت اطلاعات پراکنده افرادی که تندخوان هستند وتند مطالعه میکنند نیز این کارها را به صورت سریع انجام میدهند مطالعه سریع یک کتاب به معنای جا انداختن مطلب نیست. بلکه تندخوانی به معنای سازماندهی صحیح مطالب است. ایشان چون میدانند چگونه بخوانند و اموخته اند که چگونه بیاموزند، در همان بار اول سازماندهی شده و اصولی کتاب را میخوانند و از آن نتیجه میگیرند.

1394/10/27 ; 16:30

خواندن صحیح و تند- موسسه تندخوانی نصرت


درباره ما


موسسه تندخوانی نصرت
آموزش شیوه های صحیح خواندن و یادگیری سریع
خواندن امر ذاتی نیست. بلکه یادگرفتنی است.


نشانی ما

تهران، میدان انقلاب
ابتدای کارگر شمالی، پ 1369، ط3، واحد4، درب2


تماس با ما

درباره ما

موسسه تندخوانی نصرت، (نام آوران هستی) تلاش دارد با بهره گیری از بهترین اساتید و مشاوران تحصیلی، کار خواندن را برای شما آسان کند. که سریع بخوانید. بفهمید و آنچه خوانده اید را با روشی صحیح به خاطر بسپارید

یک بار بخوانید ولی درست بخوانید1 بازدید از این صفحه: